HIGH LEVEL DISINFECTION

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค High Level Disinfection

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชิ้อโรค Aegis

ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชิ้อโรค Aegis

  • ฆ่าเชื้อโรค,แบคทีเรีย,เชื้อรา,ไรฝุ่นในอากาศ ไวรัส H1N1 H5N1 Sars Mers โรคมือเท้าปาก Covid-19 ได้ถึงร้อยละ 99.99%
  • ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีสารตกค้าง
  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก US-FDA (องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) และ US-EPA (องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา)
  • อยู่ได้นาน 1-3 เดือน

ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

COVID-19
98%
H1N1
98%
H5N1
98%
MERS
98%
มือเท้าปาก
98%
ไข้หวัดใหญ่
98%
Sars
98%

ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

เชื้อรา
100%
ไรฝุ่นในอากาศ
100%

ผลงานที่ผ่านมา